Obvodové steny

Vnútorné steny

Stropy

Podlaha

Vykurovanie

a) Infra vykurovanie

b) teplovodné podlahové vykurovanie

 

 

Strecha